heading.gif (8654 bytes)

Romerike Historielags

menyknapper.gif (4375 bytes)

 

aarbok.gif (1102 bytes)

Romerike Historielags årbok XX Romerikstun
ROMERIKE MOT OPPGANGSTIDER
1500- og 1600-tallet

Innhold
Innføring av reformasjonen i Norge                                              Hallgeir Elstad
Kirkekunst på Romerike under renessanse og barokk                Sigrid Christie
Den vidløftige Herr Niels                                                                   Knut Dørum
Med Jens Nilssøn over Romerike i 1590-åra                                Jan E. Horgen
Mentalitet og konflikt. Glimt fra romerikingers møte med 
      statens maktapparat 1600-1750                                                   Knut Sprauten
Trolldom på Romerike                                                                    May Birkeland
Om begrepene adel og aristokrati. Tanker omkring den sosiale 
      og økonomiske status til adelen i Norge på 1500-tallet                     Tor Weidling
Herregården og den adelige husholdning                                     Einar Sørensen
Adel og bonde. Bruksendringer, økonomisk vekst og nye klasseskiller   Lars Løberg
”Sudrheimsættens Sidste Spire”. Görvel i våre hjerter.
                                                                               Tom Halvorsen og Betzy Perger
Gard og gods i eldre tid                                 Andreas Holmsen og Lene Skovholt
Kilder til gårdshistorie på 1500- og 1600tallet                              Fredrik Bjørge
Mer jord under plogen. Gjenrydding og gårddeling                               Rolf Fladby
Et møte med to 1600-talls mennesker                                            Lene Skovholt
Leilendinger på Romerike på 1600- og 1700-tallet                          Knut Dørum
Redskaper og driftsmåter i jordbruket på Romerike               Tom Jøran Bauer
Finneinnvandringa i Hurdal                                                             Thor Trapness
Klær og mote på 1500- og 1600-tallet                                              Kari Westbye
Mat – servert for historisk og gastronomisk interesserte              Kari Westbye
Forsvarstiltak på Romerike i 1500- og 1600-årene                    Kjeld Magnussen

Boka er å få hos de fleste bokhandlerne på Romerike.            Pris:  kr 260,- 
Boka kan også bestilles hos Romerike Historielags på telefon  63 87 88 90.

 

aarbokvalg.gif (1095 bytes)

Tjenesten er levert av www.historielag.no

Produksjon © Eidskog Kulturforlag