heading.gif (8654 bytes)

Romerike Historielags

menyknapper.gif (4375 bytes)

 

organisasjon.gif (1876 bytes)

Romerike Historielag ble stiftet 1 august 1920, og kan i dag kalles en paraply-
organisasjon for de 17 lokale historielagene på Romerike.

Målsettingen for både Romerike Historielag og for lokallagene er i det vesentligste sammenfallende – den kan kort uttrykkes ved: å ta vare på og formidle alle aspekter ved lokalhistorien. I denne sammenheng kan Romerike Historielag være et hjelpende organ for lokallagene samtidig som Romerike Historielag arbeider selvstendig på det regionale plan.

I en videre sammenheng er Romerike Historielag medlem av Landslaget for lokalhistorie og spiller en aktiv rolle i Akershus Kulturvernråd og i styret i Akershus fylkesmuseum.

Romerike Historielag har sitt senter i eget hus: den fredede sidebygningen på Skedsmo prestegård. Her er bibliotek med bl a lokallitteratur og mikrofilm med Romerikes kirkebøker og folketellinger. Aktiviteten er stor rundt leseapparatene

Laget utgir egen årbok og medlemsblad som sendes til medlemmene 4 ganger i året.

Vedtektene til Romerike Historielag sier at laget skal ha et styre på 5 medlemmer med 4 varamedlemmer samt et utvalg for slektsforskning. For å drive et så stort og aktivt lag med den omfattende målsetningen som er gitt i vedtektene, sier det seg selv at disse få menneskene umulig kan strekke til.

Romerike Historielag har for tiden 9 forskjellige utvalg og en fast ansatt (kontorstyrer) i 1/4 stilling. I tillegg stiller en rekke medlemmer opp som gode hjelpere for dem som besøker Romerike Historielags hus på Skedsmovollen.

Alle disse menneskene samarbeider på forskjellig vis for å få fullført det arbeidsprogrammet som er vedtatt av årsmøtet, og de er også med på å gi innspill til nye arbeidsprogram og budsjetter som skal vedtas. Årsmøtet holdes vanligvis i juni.

Medlemmene i lokallagene er automatisk medlemmer i Romerike Historielag. Tilsammen er det vel 3 000 medlemmer  Kontingenten til Romerike Historielag er for tiden kr 50. I tillegg kommer kontingent til det lokale laget.

Hvis du vil vite mer – klikk deg frem. Du har også anledning til å melde deg inn. Ta kontakt med det aktuelle lokallaget.

 

orgvalg.gif (2454 bytes)

Tjenesten er levert av www.historielag.no

Produksjon © Eidskog Kulturforlag