Gamle Hvam
Årnes stasjon
Furua ved Gamle Nes
Ullershov